Belangrijke tips voor het afvalbeheer in jouw bedrijf

afvalcontainers

De bescherming van het milieu en van de natuurlijke hulpbronnen wordt steeds noodzakelijker voor de ondernemingen, vooral voor die welke een goed afvalbeheer vereisen. Dit is nodig omdat de planeet en de samenleving als geheel dit nodig hebben, maar het is ook van groot belang om te voorkomen dat aan het bedrijf sancties worden opgelegd.

Maar hoe kun je goed werk leveren op het gebied van afvalbeheer? Dit is een probleem waarmee veel ondernemers te kampen hebben. Om deze vraag te helpen beantwoorden, hebben wij dit artikel opgesteld. Kijk hier eens naar!

afvalcontainers

1. Een afvalbeheersplan ontwikkelen

Voor een doeltreffend afvalbeheer moet je plannen. Idealiter ontwikkelt je een actieplan om het in de praktijk te brengen, voert je alle activiteiten doeltreffend uit en zorgt je ervoor dat alle afgedankte voorwerpen de juiste bestemming krijgen.

In de eerste plaats moeten milieuacties worden gepland en vervolgens uitgevoerd. Vervolgens moet het worden gecontroleerd aan de hand van de in de planningsfase vastgestelde indicatoren en ten slotte moeten de nodige verbeteringsmaatregelen in praktijk worden gebracht.

2. De soorten geproduceerd afval in kaart brengen

De geproduceerde soorten afval moeten in kaart worden gebracht. Afval kan worden ingedeeld naar de mate van gevaar dat het oplevert voor mens en milieu.

Inzicht in het soort afval dat jouw bedrijf genereert, is van het grootste belang om de juiste maatregelen te nemen voor vermindering, hergebruik en recycling van de afgedankte materialen. In die zin is het ook van het grootste belang afvalcontainers te kiezen om alle door het bedrijf geproduceerde inputs correct te verpakken.

3. Sluit relevante contracten of partnerschappen

Een partnerschap aangaan met bedrijven die actief zijn op het gebied van recycling is een goede optie om het beheer van het door jouw bedrijf geproduceerde afval te verbeteren.

De vaste residuen, zoals plastic, glas en metaal, worden door deze entiteiten meer gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe soorten producten. Zo stimuleert jouw bedrijf niet alleen de economie van deze sector en werkt het mee aan het levensonderhoud van veel mensen die met dit materiaal werken, maar draagt je ook bij aan het milieu.

Om het beheer te vergemakkelijken is het van belang te beschikken over specifieke afvalcontainers voor elke categorie geproduceerd afval. Op die manier wordt de inzameling en het hergebruik van afgedankte materialen vergemakkelijkt en wordt ervoor gezorgd dat het afval de juiste bestemming krijgt.