BTL.nl, de partner voor landschapsinrichting openbare ruimte

In de huidige tijd hebben we voortdurend te maken met een veranderende omgeving, onder andere in de vorm van landschapsinrichting openbare ruimte. Het Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging (BTL) ondersteunt verschillende bedrijven en overheden bij een optimale landschapsinrichting openbare ruimte in deze zich veranderende wereld. BTL zorgt er mede voor dat groen zo wordt ingezet dat er ruimte blijft voor recreatie en inspiratie.

Landschapsinrichting openbare ruimte, landschapsarchitectuur, gaat over creatieve en vernieuwende oplossingen waarbij rekening gehouden wordt met de ideeën en wensen van alle betrokkenen. BTL gebruikt hierbij gebiedskennis, kennis van bodem, ecologie, hydrologie en landschapskennis.

De vier pijlers van landschapsinrichting openbare ruimte

  1. De natuur vormgeven: landschapsinrichting openbare ruimte heeft te maken met het zoeken naar de juiste balans tussen menselijk gebruik van de ruimte en de natuurlijke processen in de buitenruimte. BTL heeft kennis van de systemen en werkt nauw samen met haar ecologen.
  2. Beplantingsexpertise: bijzondere projecten zijn voor de landschapsarchitecten van BTL geen probleem, zij experimenteren met soorten, vormen en toepassingen en komen met een topontwerp waar groeiplaatseisen en beheerbaarheid geïncorporeerd zijn. Een landschapsplan werkt namelijk pas als de juiste plant of boom op de juiste plek staat.
  3. Aantrekkelijke woon- en werkomgeving: BTL staat voor een duurzaam ontwerp wat zijn kracht behoudt, met duidelijke lijnen, vormen en robuuste materialen. Van belang is levensloopbestendigheid en of groen waarde toevoegt.
  4. Visie en ontwerp voor infrastructuur: specialisten op het gebied van het inpassen van wegen en infrastructuur kunnen meekijken naar het ontwerp en de visie van de klant. Ze kijken naar de inpassing ervan in het landschap en zorgen voor de afstemming van alle eisen.