Loyalty marketing oplossingen

De klant is koning. Dit is een gezegde die reeds jaren gebruikt wordt, zelfs toen “marketing” nog niet eens marketing was. De klant is belangrijk en je dient zijn of haar wensen in te willigen. Het onderhouden van een goede relatie met de klant helpt daarbij de klant loyaal te maken aan de producten en of diensten van jouw organisatie. Dit is nou precies waar loyalty marketing bij komt kijken. Maar hoe wordt loyalty marketing toegepast en meer nog, hoe succesvol is loyalty marketing? In de komende alinea’s zal hierop worden ingegaan.

Loyalty marketing
Bij loyalty marketing is je benadering gebaseerd op strategisch management waarbij jouw bedrijf zich richt op behoud en groei van klanten. Dit doe je door het geven van prikkels die ervoor moeten zorgen dat de klant zich betrokken gaat voelen en dus klant blijft. Of … dat de klant zijn of haar tevredenheid uit bij anderen waardoor mond- tot- mond reclame ontstaat met als voordeel dat je zo nieuwe klanten bij krijgt. Je maakt de klant duidelijk, er volledig voor hem te zijn met de juiste product- of dienstbeleving. Je speelt in op emoties en beloont de klant een keertje extra.

Klantsegmentatie
Als je eenmaal weet wie je klanten zijn, kun je ze segmenteren. Dit betekent dat je ze per product- of dienstengroep kunt indelen. Op deze manier communiceer je gericht met je klanten. Zo zou je ze kunnen melden als er een aanbieding op een product is, of als er een nieuwe dienst in de categorie valt. Maar je zou ook de vragen en misnoegen van klanten aan kunnen horen en ze daarop raad geven. Hier is het belangrijk om empathisch te zijn, wat aardig wat inlevings- en inbeeldingsvermogen vergt. Klantenservice via mailingsysteem of social media werkt vaak prima. Ook een bonussenkaart of aanbiedingen kaart doet het goed. Soms kun je ook persoonlijke beloningen honoreren. Je zult na moeten gaan wat werkt bij welke groep nieuwe dan wel oude klanten.

Klantloyaliteit niet overnight
Om te komen tot klantloyaliteit zal enorm wat tijd uitgetrokken moeten worden. Loyaliteit komt immers niet door een nachtje slapen maar door hard werken en keer op keer te bewijzen dat je er voor het dienen van de klant bent. Klanten hebben namelijk de tijd nodig om betrokken te raken bij je organisatie. Het klantloyaliteitsproces vereist daarom een systematische planmatige en doelgerichte methode van aanpak.

Succesvolle loyalty marketing
Voorafgaand aan het toetsen van je loyalty marketingstrategie zal de klant jouw product of dienst betrouwbaar moeten vinden. Je merkt op dat er iets aan het gebeuren is want de betrokkenheid en de interactie met de klant is opgang gekomen. Maar om echt te weten als de loyaliteitsstrategie werkt, zullen gedurende dit proces per periode de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) vastgesteld moeten worden waarna deze gemonitord kunnen worden. We denken hierbij aan: de groei van het aantal deelnemers en inkomstenstijging of daling aan de hand van segmenten die zijn betrokken bij de loyalty marketingstrategie.


Bron: softwaremagazine.nl