Waarom het periodiek onderhouden van je brandmeldinstallaties belangrijk is

Een brandmeldinstallatie is vereist als je de veiligheid wilt waarborgen in een gebouw. Dan is het echter wel van belang om de brandmeldinstallatie te laten onderhouden, dit kan met behulp van Brandmeldinstallatie door Batenburg. Het onderhoud vindt plaats aan de hand van een Nen 1010 keuring. Indien een gebouw gebruik maakt van een meldsysteem waarbij bijvoorbeeld de brandweer een signaal krijgt in geval van brand, dan moet er elk jaar een keuring plaatsvinden. Als een gebouw geen gebruik maakt van een meldsysteem, dan hoeft de keuring slechts om de drie jaar. Indien je schade wilt voorkomen en veiligheid wilt waarborgen in een gebouw, is het periodiek onderhouden van je brandmeldinstallatie erg belangrijk.

Wat is een Nen 1010 keuring?

Een Nen 1010 keuring is ten eerste verplicht. Het is voor de duidelijkheid geen wettelijke verplichting. Het zijn richtlijnen die je aan moet houden bij laagspanningsinstallaties. De Nen 1010 Keuring moet wel verricht worden door professionals op dit gebied. Laagspanningsinstallaties moeten namelijk aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Deze keuring houdt controleert de veiligheidseisen regelmatig. Bij Brandmeldinstallatie door Batenburg kan je deze keuring met een gerust hart laten uitvoeren. Zij zijn namelijk gespecialiseerd in elektrotechniek, dus je kunt ervan uitgaan dat de keuring zorgvuldig uitgevoerd zal worden.

Is brandmeldinstallatie verplicht?

Een brandmeldinstallatie is in veel gevallen verplicht in gebouwen. Brandmeldinstallatie door Batenburg kan brandmeldinstallatie voor jou installeren. De verplichting is echter afhankelijk van een aantal factoren. Om mee te beginnen is het van belang waar het gebouw voor gebruikt wordt. Daarnaast is het belangrijk wat de vloeroppervlak en hoogte van het gebouw is. Als je bijvoorbeeld een pand hebt dat wordt gebruikt als fitnesscentra, kan je ervan uitgaan dat een brandmeldinstallatie wel verplicht is. Wanneer een brandmeldinstallatie verplicht is, heb je ook een ontruimingsinstallatie en een ontruimingsplan nodig. In geval van brandgevaar moet je namelijk wel weten hoe je het pand moet ontruimen.